Bankalarda Hangi Departmanlar Vardır?

Günümüz popüler meslek gruplarından biri de bankacılıktır. Bu meslek grubuna olan ilginin artma sebepleri arasında çalışma şartlarının iyi, çalışma koşullarının üst düzey ve personellere yönelik olarak verilen hakların ve banka içi hizmetlerin tatminkar olması yer almaktadır.

Bankacılık mesleği içerisinde yer almak isteyen adaylar, banka içerisinde farklı görev ve pozisyonlarda yer alabilmektedir. Adaylar bu mesleği tercih ederken “Bankalarda hangi departmanlar vardır?” sorusuna ağırlık vermekte ve kişisel özelliklerine, yetenek ve becerilerine, vizyon ve kültür değerlerine uyumlu olan pozisyonlarda yer almak istemektedir.

Türkiye’de yer alan bankalar içerisindeki pozisyonlar genel olarak;

 • Gişe Görevlisi,
 • Satış Danışmanı,
 • Müşteri Temsilcisi,
 • Servis Yetkilisi Uzmanı,
 • Banka Müfettişi,
 • Banka Müfettiş Yardımcısı

olarak listelenebilmektedir. Her ne kadar dar kapsamlı bir liste olarak görülse de bankalar, farklı departmanlarında görevlendirilmek üzere bu pozisyonlar üzerinden adayları istihdam etmektedir. Türkiye’deki özel ve kamu bankalarının departmanları ise oldukça kapsamlıdır. Lakin tüm bankaları genel olarak şube ve Genel Müdürlük olarak ikiye ayırabilmek mümkündür.

Banka Departmanları Nelerdir?

Banka departmanları bireylerin kariyer hedefleri doğrultusunda tercih edilebilecekleri ya da edecekleri bölümler anlamına da gelmektedir. Birey, hangi departman içerisinde başarılı olacağına inanıyorsa, banka tarafından verilecek iş ilanına dikkat ederek başarılı olacağı departmana başvuru yapabilmektedir. Genel olarak bankalar tarafından verilen personel alımı iş başvurularında da eğer ki genel başvuru alınmıyorsa mutlaka departman belirtilmektedir. Örneğin iş ilanına ya da duyuruya “İnsan Kaynakları Departmanı İçin Personel Alımı Yapılacaktır!” ifadesi mutlaka düşülmektedir.

Türkiye’de yer alan kamu ve özel bankalarının departmanlarını genel bir liste halinde sıralamak gerekirse, liste şu şekilde yer alacaktır:

 • Bireysel Bankacılık
 • KOBİ Bankacılığı
 • Kurumsal ve Ticari Bankacılık
 • Proje ve Yapılandırılmış Finansman
 • Nakit Yönetimi
 • Dış Ticaret ve Yatırım Bankacılığı
 • Özel Bankacılık
 • Krediler
 • Dış İlişkiler
 • Hazine
 • Bilgi Teknolojileri
 • İnsan Kaynakları
 • İletişim
 • Süreç Yönetimi
 • Mali Kontrol ve Planlama
 • Satın Alma ve Teknik Hizmetler Bölümü
 • Hukuk Müşavirliği
 • Teftiş Kurulu
 • Risk Yönetimi
 • İç Kontrol Merkezi
 • Stratejik Planlama

Bu departmanlar genel olarak her bankada bulunmaktadır. Lakin bankadan bankaya departman sayısı azalabilmekte ya da artış gösterebilmektedir. Her bankanın faaliyet göstermiş olduğu ya da asıl faaliyet göstermiş olduğu alan farklıdır. Örneğin, Denizbank “Emekli” bankacılığı faaliyetlerine ağırlık verirken Ziraat Bankası’nın “Tarım ve Hayvancılık” alanında daha yoğun bir faaliyet görülebilmektedir. Dolayısıyla yoğun faaliyet gösterilen alana bağlı olarak departman tür ve sayısında değişim görülebilmektedir.

Bankalar En Çok Hangi Departmana Personel Alımı Yapar?

Banka personel alımı açısından farklı departmanlar ve pozisyonlar doğrultusunda adaylarını değerlendirmek ister. Bu noktada bankaların İnsan Kaynakları bölümünde görevli olan yetkililer, adayların sahip olmuş olduğu yeteneklere, kişisel özelliklere ve becerilere dikkat etmektedir. Başvuru yapılan pozisyon birey açısından uygun değilse ve adayın daha başarılı olacağı başka bir pozisyon ön görülüyor ise aday ile yapılacak olan mülakatlarda bu durum mutlaka belirtilmektedir. Kimi zaman yapılan banka iş başvuruları ve Banka sınavları bir iş teklifine dönüşebilmektedir. Bu noktada adayın taşımış olduğu mesleki, kişisel ve teknik özellikler ön plana çıkmaktadır.

Bankacılık mesleğinde başarılı bir kariyer planlaması yapmak isteyen adaylar için bankalar içerisinde yapılan personel alımları ve bu personel alımlarının hangi departmanlarda yoğun bir şekilde gerçekleştiği, bankaya ait istihdam oranları önem taşımaktadır.

Genel olarak bankaların yoğun bir şekilde personel alımı gerçekleştirdiği departmanlar şu şekilde yer alır:

 • Bireysel Bankacılık
 • KOBİ Bankacılığı
 • Kurumsal ve Ticari Bankacılık
 • Dış Ticaret ve Yatırım Bankacılığı
 • Özel Bankacılık
 • Bilgi Teknolojileri
 • İnsan Kaynakları
 • İletişim
 • Mali Kontrol ve Planlama
 • Satın Alma ve Teknik Hizmetler Bölümü
 • İç Kontrol Merkezi

Bankaların Personel Alımı Yaptığı Birimler Nelerdir?

Bankacı adaylarının banka departmanları haricinde bilmesi gereken konulardan biri de banka birimleri ve bankaların yoğun bir şekilde personel alımı yaptığı birimlerdir. Bu birimlerin bilinmesi, bankacılık mesleğinde kariyer yapmak isteyen kişilerin doğru bir kariyer planlaması yapmasını ve kariyer hedeflerinde alacağı kararlarda doğru adımlar atmasını sağlamaktadır.

Bankacılık mesleği, teknoloji ile gelişen ve değişen bir meslek grubu olduğu için bireylerin banka birimleri ve departmanları hakkında kendilerini güncel tutması oldukça önemlidir. Çünkü teknoloji ile birlikte banka departman ve birimlerinde artış ya da değişim gözlenebilmektedir.

Bankaların genel olarak personel alımı yaptığı birimler şu şekilde yer almaktadır:

 • Şubeler
 • Genel Müdürlükler
 • Bölge Müdürlükleri

Bu birimleri detaylı bir şekilde incelemek gerekirse liste şu şekilde olacaktır:

 • Şube Birimleri; Perakende Bankacılık, KOBİ Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Kurumsal Bankacılık ve Özel Bankacılık
 • Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ve Bölge Koordinatörlükleri Birimleri; emeklilik, sigorta, leasing, faktöring, yatırım ve portföy yönetim şirketleri

Banka Pozisyon Görev Dağılımları Nedir?

Bankalar çeşitli sınav ve mülakatlara tabi tutarak adaylarını istihdam etmektedir. Bu sınav ve mülakatlardan başarılı olan adaylar çeşitli banka pozisyonları içerisinde değerlendirilmektedir. Bu pozisyonlar banka departman ve birimine göre değişim göstermektedir. Adayın yer aldığı departman, bu departmanın birimi, pozisyon ve alınan görev ile sorumluluklarda etkilidir.

Örnek vermek gerekirse, şubede görev almak üzerine bankanın gişe görevlisi olarak istihdam edildiğinizde pozisyona ait görevler; müşterilerin havale – EFT, para çekme, yatırma, borç ödeme, şifre değiştirme gibi taleplerini yerine getirmektir. Eğer servis yetkilisi ve yardımcısı olarak istihdam edildiyseniz üstlenmiş olduğunuz görev ve sorumluluklar; gişe, kredi ve operasyon birimlerinde işleri yönetmek olarak yer alacaktır. Banka içerisinde uzman, uzman yardımcısı, müfettiş ya da müfettiş yardımcısı olan bireyler ise bankaların “iç denetim” sistemlerini kontrol etmekle yükümlüdür. Yani bu pozisyonlarda görev alacak olan bireyler; kredi portföy yönetimi, pazarlama, mali ölçüm, istihbarat, insan kaynakları, stratejik planlama alanlarında görev üstlenmektedir.

Nurkan Aydoğan - Bankacılık ve Dijital Pazarlama Uzmanı
Nurkan Aydoğan Bankacılık ve Dijital Pazarlama Uzmanı